Τρικάκια για την πορεία της 17 Νοέμβρη

Τρικάκια που πετάχτηκαν στην πορεία σιις 17 Νοέμβρη, για την επέτειο του Πολυτεχνείου…

17-page-001

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *